ZUS – PRZEDSIĘBIORCY. KSZTAŁTOWANIE RELACJI I DOBRE PRAKTYKI

Program Konferencji

9.30 – 10.00

Rejestracja Uczestników Konferencji w holu przy wejściu na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, Szczecin

10.00 – 11.30

ROZPOCZĘCIE OBRAD – OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
Prof. US dr hab. Katarzyna Włodarczyk, Uniwersytet Szczeciński
Dr inż. Zbigniew Zalewski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Dyrektor Oddziału ZUS w Szczecinie, Akademia Morska w Szczecinie
 
I sesja plenarna (sala Rady Wydziału, 127)
Przewodnicząca sesji: Prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prezes ZUS, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. PK dr hab. Marek Pogonowski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Dyrektor Oddziału ZUS w Koszalinie
  Rozwój idei zabezpieczenia społecznego.
 • Dr Joanna Szyjewska-Bagińska, radca prawny Oddziału ZUS w Szczecinie
  Umowy dotyczące praw własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej) a obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Dr Sebastian Gnat, Oddział ZUS w Szczecinie
  Wartość informacyjna wybranych analiz statystycznych prowadzonych w ZUS w kontekście stosowanych narzędzi statystycznych.
 • Inga Mikee, radca prawny Oddziału ZUS w Szczecinie
  Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa (sala 101/102)

12.00 – 13.30

II sesja plenarna (sala Rady Wydziału, 127)
Przewodnicząca sesji: Prof. US dr hab. Barbara Kryk, Uniwersytet Szczeciński
 • Dr Natalia Marska-Dzioba, Uniwersytet Szczeciński
  Nowe ubezpieczenie społeczne – wybór czy konieczność?
 • Prof. US dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, Uniwersytet Szczeciński
  Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna.
 • Dr Marta Młokosiewicz, Uniwersytet Szczeciński
  Zaangażowanie pracowników – uwarunkowania i korzyści organizacyjne.
PODSUMOWANIE OBRAD – OFICJALNE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
Prof. US dr hab. Katarzyna Włodarczyk, Uniwersytet Szczeciński
Dr inż. Zbigniew Zalewski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Dyrektor Oddziału ZUS w Szczecinie, Akademia Morska w Szczecinie

13.30 – 14.00

Lunch (sala 101/102)

14.00 – 15.00

Konsultacje dla przedsiębiorców
 • Dr Joanna Szyjewska-Bagińska, Uniwersytet Szczeciński
  Zagadnienia prawne związane z zatrudnieniem.
 • Dr hab. Patrycja Zwiech, Uniwersytet Szczeciński
  Pozyskiwanie pracowników, tworzenie i stosowanie systemów motywowania i oceniania pracowników.
 • Dr Barbara Czerniachowicz, Uniwersytet Szczeciński
  Społeczna odpowiedzialność biznesu.
 • Prof. US dr hab. Katarzyna Włodarczyk, Uniwersytet Szczeciński
  Zarządzanie kapitałem ludzkim – efektywna komunikacja w organizacji, zarządzanie różnorodnością, wiekiem, kapitałem intelektualnym i wiedzą.
 • Dr Grzegorz Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński
  Telepraca aspekty informatyczno-logistyczne.