ZUS – PRZEDSIĘBIORCY. KSZTAŁTOWANIE RELACJI I DOBRE PRAKTYKI

Kontakt

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64-66, 71-101 Szczecin
e-mail: zus-us_konferencja@o2.pl, tel. 91 444 1985

Komitet organizacyjny

Dr hab. Patrycja Zwiech (Przewodnicząca)
Dr Barbara Czerniachowicz (sekretarz)
Prof. US dr hab. Katarzyna Włodarczyk
Dr Joanna Szyjewska-Bagińska
Mgr Anna Owczarska
Dr hab. Marek Kunasz
Dr Grzegorz Szyjewski