ZUS – PRZEDSIĘBIORCY. KSZTAŁTOWANIE RELACJI I DOBRE PRAKTYKI

Publikacja

Artykuł powinien obejmować 20-25 tys. znaków (min. 0,5 arkusza wydawniczego). Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji artykuły ukażą się jako rozdział w monografii (4 pkt według punktacji MNiSW). Opłata za publikację w monografii wynosi 150 zł.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna – wpłaty na konto Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom po zgłoszeniu się na Konferencję.

Koszty uczestnictwa (ceny brutto)

  • 200 zł – pełne uczestnictwo: publikacja, materiały konferencyjne, wyżywienie.
  • 50 zł – uczestnictwo bez publikacji: materiały konferencyjne, wyżywienie
  • 150 zł – publikacja bez uczestnictwa

Kalendarium

  • do 10.07.2017r. – nadsyłanie zgłoszeń i abstraktów na konferencję na adres e-mail: zus-us_konferencja@o2.pl
  • do 31.08.2017 r. – opłata konferencyjna
  • do 30.09.2017r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów
  • do 08.09.2017 r. – program konferencji
  • 14.09.2017 r. – konferencja