ZUS – PRZEDSIĘBIORCY. KSZTAŁTOWANIE RELACJI I DOBRE PRAKTYKI

Rada programowa

 • Prof. US dr hab. Katarzyna Włodarczyk (Przewodnicząca) – Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Zbigniew Zalewski (Vice Przewodniczący) – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Dyrektor Oddziału ZUS w Szczecinie, Akademia Morska w Szczecinie
 • Dr hab. Patrycja Zwiech (Vice Przewodnicząca) – Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prezes ZUS, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. PK dr hab. Marek Pogonowski – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Dyrektor Oddziału ZUS w Koszalinie, Politechnika Koszalińska
 • Prof. dr hab. Maciej Żukowski –Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Przewodniczący Zarządu Głównego PSUS, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr Przemysław Mijal – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, Dziekan
 • Prof. dr hab. Iga Rudawska – Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. US dr hab. Marek Andrzejewski – Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. US dr hab. Wojciech Jarecki – Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. US dr hab. Barbara Kryk – Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. US dr hab. Rajmund Molski– Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. US dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak – Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. US dr hab. Krystyna Nizioł – Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. US dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk – Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. US dr hab. Daniel Wacinkiewicz – Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Marek Kunasz – Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka – Uniwersytet Szczeciński
 • Dr Natalia Marska-Dzioba – Uniwersytet Szczeciński
 • Dr Joanna Szyjewska-Bagińska – Uniwersytet Szczeciński