ZUS – PRZEDSIĘBIORCY. KSZTAŁTOWANIE RELACJI I DOBRE PRAKTYKI

Konsultacje dla przedsiębiorców

W ramach konferencji naukowej odbywającej się 14.09.2017 r. zapraszamy na szkolenia, warsztaty, stoliki eksperckie (postery) prowadzone przez pracowników naukowych (ekspertów) z Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy przeprowadzą dla Państwa szkolenie oraz poprowadzą indywidualne konsultacje i doradztwo.

W dniu 14.09. 2017 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego będzie można skorzystać z indywidualnego doradztwa w zakresie:

  1. Zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem.
  2. Pozyskiwania pracowników, tworzenia i stosowania systemów motywowania i oceniania pracowników.
  3. Społeczna odpowiedzialność biznesu.
  4. Zarządzanie kapitałem ludzkim – efektywna komunikacja w organizacji, pomiar efektywności działań personalnych, zarządzanie różnorodnością, wiekiem, kapitałem intelektualnym i wiedzą.
  5. Telepraca aspekty informatyczno-logistyczne.

Szkolenia:

  1. Nowe ubezpieczenie społeczne - wybór czy konieczność?
  2. Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna.
  3. Zaangażowanie pracowników – uwarunkowania i korzyści organizacyjne.

Inicjatywa jest kierowana do osób i podmiotów: prowadzących działalność gospodarczą na terytorium powiatów: m. Szczecin, Police, Stargard, Goleniów, Pyrzyce i Gryfino, które będą uczestniczyć w Tygodniu Przedsiębiorcy w dniach 11-15.09.2017 r. oraz złożą deklarację uczestnictwa w naszym sympozjum w dniu 14.09.2017 r.

Jednocześnie informujemy o planowanym wydaniu publikacji pokonferencyjnej zawierającej referaty i inne materiały (odczyty, postery, stoliki eksperckie). Każdy z uczestników otrzyma publikacje pokonferencyjną.

Liczymy na to, że dzięki naszej inicjatywie otrzymacie Państwo praktyczne informacje dotyczące aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych i wykluczonych, zdecydujecie się zatrudnić osoby niepełnosprawne lub wykluczone, być może rozważycie możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych i wykluczonych w najbliższej przyszłości. Liczymy również na to, że spotkanie przyczyni się do nawiązania trwałej współpracy z pracownikami naukowymi Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim WNEIZ.