ZUS – PRZEDSIĘBIORCY. KSZTAŁTOWANIE RELACJI I DOBRE PRAKTYKI

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością zapraszamy, w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim, Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie i Polskim Stowarzyszeniem Ubezpieczenia Społecznego, na Konferencję Naukową pod tytułem: "ZUS – PRZEDSIĘBIORCY. KSZTAŁTOWANIE RELACJI I DOBRE PRAKTYKI“.

Głównymi organizatorami Konferencji są: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Instytutu Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.

Konferencja odbędzie się 14 września 2017 r. w Szczecinie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Mickiewicza 64.

Wyrażamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do integracji środowiska pracowników nauki, osób związanych z działalnością ZUS i PSUS oraz praktyków biznesu. Będzie również stanowiła wyjątkową okazję do prezentacji wyników badań naukowych oraz wymiany doświadczeń w zakresie aktualnych trendów w dziedzinie współdziałania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z przedsiębiorcami, a także z zakresu CSR, przedsiębiorczości, zarządzania i marketingu. Zaproszenie do udziału w Konferencji kierujemy zarówno do przedstawicieli środowisk naukowych, reprezentantów ZUS i PSUS, jak i przedsiębiorców.

Konsultacje dla przedsiębiorców